☰ Menu
Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownie

Niedziela 08.12.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja o Ochronie Danych Osobowych


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO)

informujemy, że:

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wiązownie w związku z wykonywaniem zadań komunalnych jest Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownie z siedzibą w Wiązownie ul. Boryszewska 2, 05-462 Wiązowna.
2. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się obecnie z Administratorem, po 25 maja br. z Inspektorem Ochrony Danych  – tel. 22 789 01 33, email: iod@zgk-wiazowna.pl, lub pisemnie na adres zakładu.
3. Dane osobowe klientów przetwarzane będą w celu realizacji zadań publicznych odpowiednio:
- do dnia 24 maja 2018 r. art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz 922 ze zm.)
- od 25 maja 2018 r. na podstawie art. 6 ust 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO
4. Dane osobowe klientów przechowywane będą do czasu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa ustawowego lub prawa miejscowego lub do czasu realizacji określonego zadania/projektu lub realizacji umowy.
5. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcie zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego obecnie do Generalnego Inspektora Danych Osobowych, po 25 maja br. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy ochronnych danych osobowych,
7. Podawanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
8. Klienta dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
9. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych Klienta do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Dorota Bąbik
(2018-05-23 14:01:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Dorota Bąbik
(2018-05-24 11:33:00)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X