☰ Menu
Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownie

Czwartek 04.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO)


informujemy, że:

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych w Zakładzie Gospodarki
Komunalnej w Wiązownie w związku z wykonywaniem zadań komunalnych jest
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownie z siedzibą w Wiązownie ul.
Boryszewska 2, 05-462 Wiązowna.
2. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się obecnie z
Administratorem, po 25 maja br. z Inspektorem Ochrony Danych – tel. 22 789 01 33,
email: iod@zgk-wiazowna.pl, lub pisemnie na adres zakładu.
3. Dane osobowe klientów przetwarzane będą w celu realizacji zadań publicznych
odpowiednio:
- do dnia 24 maja 2018 r. art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2016 r. poz 922 ze zm.)
- od 25 maja 2018 r. na podstawie art. 6 ust 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO
4. Dane osobowe klientów przechowywane będą do czasu realizacji obowiązku
wynikającego z przepisów prawa ustawowego lub prawa miejscowego lub do czasu
realizacji określonego zadania/projektu lub realizacji umowy.
5. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcie zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
6. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego obecnie do Generalnego
Inspektora Danych Osobowych, po 25 maja br. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta
narusza przepisy ochronnych danych osobowych,
7. Podawanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami
prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych
ma charakter dobrowolny.
8. Klienta dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu.
9. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych Klienta do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Wytworzył:
(2018-05-25)
Udostępnił:
Dorota Bąbik
(2018-05-29 13:10:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Dorota Bąbik
(2018-05-29 13:12:17)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X