☰ Menu
Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownie

Poniedziałek 28.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzanie Dyrektora ZGK w Wiązownie 2018r.

Zarządzenie nr 1/2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownie 

Zarządzenie nr 2/2018 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2018 r. dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownie 

Zarządzenie nr 3/2018 w sprawie "Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro" 

Zarządzenie nr 4/2018 w sprawie dostosowania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownie na rok 2018 

Zarządzenie nr 5/2018 w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2018 r. dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownie

Zarządzenie nr 6/2018 w sprawie wprowadzenia "Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownie" oraz "Schematu organizacyjnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownie"

Zarządzenie nr 6/2018/A w sprawie dostosowania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownie na rok 2018 

Zarządzenie nr 7/2018 w sprawie stosowania dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Wiązowna na rok 2018

Zarządzenie nr 8/2018 w sprawie wprowadzenia cennika wywozu nieczystości płynnych samochodem asenizacyjnym 

Zarządzenie nr 8/2018/A w sprawie ustalenia regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wiązownie 

Zarządzenie nr 9/2018 w sprawie wyłączenia stosowania tachografu cyfrowego w samochodzie asenizacyjnym 

Zarządzenie nr 10/2018 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Wiązownie ul. Duchnowska" ZGK.SEK.271.5.2018.DB(1)

Zarządzenie nr 11/2018 w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej polityki Antymobbingowej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wiązownie

Zarządzenie nr 12/2018 w sprawie dostosowania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownie na rok 2018

Zarządzenie nr 14/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Budowa sieci kanalizacyjnej w Żanęcinie" Nr ref. ZGK.SEK.271.6.2018.DB(2)

Zarządzenie nr 15/2018 w sprawie dostosowania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownie na rok 2018

Zarządzenie nr 16/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Dostawa gruzu betonowego na drogi Gminy Wiązowna" Nr ref. ZGK.SEK.271.7.2018.DB(3)

Zarządzenie nr 17/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Sosnowej w Emowie" Nr ref. ZGK.SEK.271.8.2018.DB(4)

Zarządzenie nr 18/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Zielonej w Góraszce" Nr ref. ZGK.SEK.271.9.2018.DB(5)

Zarządzenie nr 19/2018 w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok lub  soczewek kontaktowych pracownikom Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownie zatrudnionym na stanowiskach wyposażony w monitory ekranowe 

Zarządzenie nr 20/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Dębowej w Wiązownie Kościelnej" Nr ref. ZGK.SEK.271.10.2018.DB(6)

Zarządzenie nr 21/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy sosnowej w Emowie" Nr ref. ZGK.SEK.271.11.2018.DB(7)

Zarządzenie nr 22/2018 w sprawie dostosowania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownie na rok 2018

Zarządzenie nr 23/2018 w sprawie powołania i trybu pracy Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru i wyłonienia kandydata na stanowisko urzędnicze w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wiązownie 

Zarządzenie nr 24/2018 w sprawie wprowadzenia "Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej" obowiązującego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wiązownie 

Zarządzenie nr 25/2018 w sprawie powołania Inspektora ochrony danych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wiązownie

Zarządzenie nr 26/2018 w sprawie powołania i trybu pracy Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu i wyłonienia kandydata na stanowisko urzędnicze w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wiązownie

Zarządzenie nr 27/2018 w sprawie dostosowania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownie na rok 2018

Zarządzenie nr 28/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w  Wiązownie ul. Kwiatowa, ul. Niezapominajki" Nr ref ZGK.SEK.271.12.2018.DB(8)

Zarządzenie nr 29/2018 w sprawie wprowadzenia cennika opłat dodatkowych

Zarządzenie nr 30/2018 w sprawie ustalenia cen wykonania przyłączy kanalizacyjnych do sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości w Gminie Wiązowna 

Zarządzenie nr 31/2018 w sprawie powołania i trybu pracy Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru i wyłonienia kandydata na stanowisko urzędnicze w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wiązownie

Zarządzenie nr 32/2018 w sprawie dostosowania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownie na 2018 r. 

Zarządzenie nr 33/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Wiązownie ul. Kwiatowa, ul. Niezapominajki" Nr ref. ZGK.SEK.271.13.2018.DB(9)

Zarządzenie nr 34/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Wiązownie ul. Kwiatowa, ul. Niezapominajki" Nr ref. ZGK.SEK.271.14.2018.DB(10)

Zarządzenie nr 35/2018 w sprawie wprowadzenia "Regulaminu wynagradzania pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownie"

Zarządzenie nr 36/2018 w sprawie powołania i trybu pracy Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru i wyłonienia kandydata na stanowisko urzędnicze w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wiązownie 

Zarządzenie nr 37/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Wiązownie ul. Kwiatowa,  ul. Niezapominajki" Nr ref. ZGK.SEK.271.15.2018.DB(11)

Zarządzenie nr 38/2018 w sprawie wprowadzenia procedury udzielania pomocy finansowej dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownie podnoszących kwalifikacje zawodowe 

Zarządzenie nr 39/2018 w sprawie dostosowania planu finansowego na rok 2018

Zarządzenie nr 40/2018 w sprawie dostosowania planu finansowego na rok 2018

Zarządzenie nr 41/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Wiązownie ul. Boryszewska" Nr ref. ZGK.SEK.271.16.2018.DB(12)

Zarządzenie nr 42/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. 'Budowa sieci wodociągowej w Góraszce ul. Kaczeńców" ZGK.SEK.271.17.2018.DB(13)

Zarządzenie nr 43/2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie nr 44/2018 w sprawie wprowadzenia Instrukcji stosowania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wiązowna

Zarządzeni nr 44/2018/A w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Wiązownie ul. Boryszewska Nr ref. ZGK.SEK.271.18.2018.DB(14)

Zarządzenie nr 45/2018 w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej

Zarządzenie nr 46/2018 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej oraz przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie nr 47/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie pracy ZWiK w Wiązownie

Zarządzenie nr 48/2018 w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wiązownie

Zarządzenie nr 49/2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie nr 50/2018 w sprawie dostosowania planu finansowego ZGK w Wiązownie na 2018 rok

Zarządzenie nr 51/2018 w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2018 r.

Zarządzenie nr 52/2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie nr 53/2018 w sprawie dostosowania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownie na rok 2018

Zarządzenie nr 54/2018 w sprawie wprowadzenia "Zasad rachunkowości"

Zarządzenie nr 55/2018 w sprawie rozliczania kosztów działalności ZGK w Wiązownie od 01.01.2019 r.

Zarządzenie nr 56/2018 w sprawie określenia zasad pracy Stałej komisji Likwidacyjnej oraz sposobu likwidacji środków trwałych i środków niskocennych będących w ewidencji ZGK w Wiązownie

Zarządzenie nr 57/2018 w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia oceny przydatności środków trwałych i niskocennych będących w ewidencji ZGK w Wiązownie

Wytworzył:
Udostępnił:
Dorota Bąbik
(2018-12-06 12:25:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Sylwia Skup
(2020-07-09 15:39:04)
 
liczba odwiedzin: 195303

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X