Wszelkie sprawy urzędowe załatwiane są:

  • w siedzibie Zakładu, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu daty i godziny spotkania z pracownikiem Zakładu;
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej;
  • za pośrednictwem usług platformy elektronicznej ePUAP;
  • telefonicznie tel. (22) 789 01 33, fax. (22) 789 01 33 wew. 301 w godzinach pracy biura;
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej - e-mail: biuro@zgk-wiazowna.pl;

 

Uwaga!!!

Uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców gminy i pracowników Zakładu, w związku ze stanem epidemii, informuję, że bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się przy zachowaniu obustronnych środków ochrony tj. dezynfekcja rąk, rękawiczki, maseczka, zachowanie bezpiecznej odległości min. 2 m.

Wytworzył:
Udostępnił:
Magdalena Hada
(2013-07-11 11:05:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Sylwia Skup
(2020-06-16 15:01:49)