Dział księgowości:

Główna Księgowa tel. 22 789 01 33 wew. 104, e-mail: glownaksiegowa@zgk-wiazowna.pl

Starszy Inspektor ds. kadr i płac tel. 22 789 01 33 wew. 103, e-mail: place@zgk-wiazowna.pl

Specjalista ds. księgowości, tel. 22 789 01 33 wew. 109, e-mail: ksiegowosc.es@zgk-wiazowna.pl

 

Dział sprzedaży:

Główny Specjalista ds. umów i rozliczeń tel. 22 789 01 33 wew. 107, e-mail: rozliczenia@zgk-wiazowna.pl

 

Dział Wod-Kan:

Kierownik Działu Wod-Kan tel. 22 789 01 33 wew. 105, 661 969 508, e-mail: kierownik-wodkan@zgk-wiazowna.pl

Starszy Inspektor ds. usług i inwestycji tel. 22 789 01 33 wew. 106, e-mail: inwestycje@zgk-wiazowna.pl

Kierownik Oczyszczalni Ścieków i Sieci Kanalizacyjnej tel.  603 645 736, e-mail: oczyszczalnia@zgk-wiazowna.pl

Mistrz Stacji Uzdatniania Wody i sieci wodociągowej tel. 603 680 112

 

Dział Gospodarki Komunalnej:

Kierownik Działu Gospodarki Komunalnej tel. 789 01 33 wew. 201, e-mail: kierownik-drogi@zgk-wiazowna.pl

Pomoc administarcyjno - biurowa  ds. gospodarki komunalnej tel. 789 01 33 wew. 204, e-mail: gospodarkakomunalna@zgk-wiazowna.pl

Mistrz utrzymania infrastruktury tel;. 789 01 33 wew. 202 e-mail: mistrz-drogi.gs@zgk-wiazowna.pl, mistrz-drogi.sb@zgk-wiazowna.pl

Samodzielne stanowisko ds. lokalowych tel. 789 01 33 wew. 203 e-mail: lokale@zgk-wiazowna.pl, oswietlenie@zgk-wiazowna.pl

 

Sekretariat, organizacja, zamówienia publiczne:

Specjalista ds. organizacji, zamówień publicznych i administracji tel. 789 01 33 wew. 101, e-mail: biuro@zgk-wiazowna.pl

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Magdalena Hada
(2013-07-11 12:28:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Aneta Dąbrowska
(2019-10-08 09:58:22)